Trombose en je gebit

Mensen met een verhoogd risico op trombose (stolsels in bloedvaten) krijgen vaak antistollingsmedicijnen voorgeschreven. Deze middelen remmen de stolling van het bloed. Daardoor is er wel een grotere kans op het optreden van bloedingen. Zelfs bij een juiste instelling kan je dan iets makkelijker bloeden. Hierdoor kan ook je tandvlees bij een tandheelkundige ingreep sneller of heftiger bloeden.

Gebruik je antistollingsmiddelen? Geef dit dan altijd door aan de tandarts! De tandarts weet dan dat een bloeding makkelijker kan optreden. Veel tandheelkundige behandelingen kunnen zonder bezwaar uitgevoerd worden; soms moet je  wel in de praktijk blijven tot de bloeding gestopt is. Vraag je tandarts ook wat je moet doen als thuis alsnog een bloeding optreedt.

Gebruik je meerdere middelen tegelijk of moet een meer uitgebreide behandeling plaatsvinden? Dan overlegt de tandarts met jou en je specialist of het noodzakelijk is het gebruik van antistollingsmiddelen (tijdelijk) te stoppen. Kan dit niet, dan kan de tandarts je doorverwijzen naar een kaakchirurg. Stop nooit zelf met het gebruik van de medicijnen; overleg altijd eerst met je arts.

Op de website van de trombosestichting vind je meer algemene informatie over trombose. http://www.trombosestichting.nl/