Tandenstokers

Een van de manieren om de ruimtes tussen je tanden schoon te maken, is met een tandenstoker.

Tanden stoken in 6 stappen

  1. Voordat je tandenstokers gaat gebruiken, is het aan te raden deze eerst nat te maken. De tandenstoker wordt dan soepeler en breekt minder snel af.
  2. Houd de tandenstoker tussen duim en wijsvinger dicht bij de punt vast. De andere vingers kunnen gebruikt worden om af te steunen of houvast te krijgen.
  3. Zet de basis van de tandenstoker tegen het tandvlees. In de onderkaak is de platte kant van de tandenstoker naar beneden gericht, in de bovenkaak naar boven.
  4. Breng de tandenstoker voorzichtig loodrecht tussen de tanden en duw zo ver mogelijk door.
  5. Trek de tandenstoker een klein stukje terug en duw de tandenstoker opnieuw stevig tussen de tanden.
  6. Herhaal deze horizontale beweging (van buiten naar binnen) een keer of 5 en ‘schuur’ op deze wijze de zijkanten van de tanden schoon.

Wanneer de tandenstoker achter in de mond wordt gebruikt, is het handig de mond iets te sluiten waardoor de spanning van de wangen vermindert en het gebied makkelijker te bereiken is.

Overleg gebruik tandenstokers met tandarts of mondhygiënist  

Het is belangrijk individueel te bepalen wat de beste verzorging is voor je mond. De middelen die gekozen worden om de mond schoon te houden, moeten afgestemd zijn op de situatie in de mond. Jouw affiniteit met de gekozen middelen is belangrijk. Hoe groter je affiniteit, des te groter de kans op succes. Overleg met je tandarts of mondhygiënist welk middel het meest geschikt is.

Flossen, ragen of tanden stoken?

Wat is beter: flossen, ragen of tanden stoken? In dit filmpje hoor je er alles over!

Bron: NVvP