Nieuws

Experiment taakherschikking in de mondzorg 1 juli van start

30 juni 2020

Vierjarig opgeleide mondhygiënisten die zich hebben ingeschreven in het BIG-register mogen vanaf 1 juli zonder opdracht van een tandarts beginnende gaatjes behandelen, een verdoving toedienen en röntgenfoto’s maken.

Goede afspraken tussen tandartsen en mondhygiënisten

Voor een goed verloop van deze proef zijn er afspraken gemaakt tussen tandartsen en mondhygiënisten. Zo moet de geregistreerd-mondhygiënist, zoals de mondhygiënist met de extra bevoegdheden heet, altijd nagaan of de patiënt is ingeschreven bij een tandarts. Zo niet, dan moet er bij de patiënt op worden aangedrongen dit alsnog te doen om reguliere tandheelkundige zorg te krijgen.

Tandarts stelt zorgplan op

Het zorgplan voor volwassenen wordt opgesteld door de tandarts. Wel kunnen op verzoek van de patiënt delen hiervan in overleg met de geregistreerd-mondhygiënist worden vastgesteld. Als een patiënt per se de geregistreerd-mondhygiënist als hoofdbehandelaar wil, dan zal indien nodig het zorgplan in overleg met de tandarts worden gemaakt. De geregistreerd-mondhygiënist ziet er trouwens ook op toe dat kinderen voor hun 18e een aantal keren de tandarts bezoeken voor een bredere toetsing.

Na vijf jaar evaluatie

Het experiment met taakherschikking duurt maximaal vijf jaar. Er wordt onder meer gekeken of de inzet van de geregistreerd-mondhygiënist doelmatig is en de kwaliteit van zorg voor de patiënt niet in het geding is. Als dat zo is, kan de Tweede kamer na de eindevaluatie definitief besluiten om de geregistreerd-mondhygiënisten zelfstandige bevoegdheid te verlenen voor het boren van primaire caviteiten, het geven van verdoving en het maken van röntgenfoto’s.

Ouders willen voorlichting over uitgeslagen kindertand

17 februari 2020

Negen van de tien ouders weten niet wat ze moeten doen als hun kind een blijvende tand verliest bij het sporten of stoeien. Slechts een klein deel probeert het element meteen terug te plaatsen, zo blijkt uit internationaal onderzoek onder 777 ouders met kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. 

Bijna niemand plaats tand direct terug 

Maar liefst 96 procent zegt graag voorlichting te krijgen over het juiste handelen bij een zogenoemde avulsie. Nog geen 12 procent geeft aan de tand terug te plaatsen. Bijna een op de vier van hen zou dit direct doen, zoals het dringende advies ook luidt.  60 procent echter zou dat pas op een later tijdstip doen. Drie van de vier van álle ondervraagde vaders en moeders heeft overigens nooit informatie over het juiste handelen bij een dergelijk tandtrauma gehad.

Campagne 'Tand eruit? Tand erin!' voorziet in behoefte

De publiekscampagne ‘Tand eruit? Tand erin!',  die aan het begin van het schooljaar is gelanceerd door tandartsen en tandartsspecialisten, voorziet in deze behoefte. Door middel van posters en informatie op social media en Allesoverhetgebit.nl dragen de beroepsverenigingen KNMT en NVvE kort en krachtig de boodschap uit de tand meteen terug te plaatsen en direct naar de tandarts te gaan om ergere schade te voorkomen.

Beperk kans op blijvende schade

De campagne sloeg meteen aan. Want ook in ons land leert de ervaring dat ouders en sporttrainers met het kind in eerste instantie naar de spoedeisende hulp of huisarts gaan. Maar door het niet bezoeken van de juiste zorgverlener, gaat veel tijd verloren. Hoe sneller gehandeld wordt, hoe minder kans op blijvende schade.

Download nu de poster

De poster, waarop in 3 eenvoudige stappen wordt uitgelegd wat je moet doen om de tand te redden, kan nog steeds gedownload worden, zodat kinderen die geprint kunnen meenemen naar school en sportclubs. Tevens wordt de informatie getoond op wachtkamerschermen in tandartspraktijken. Ook hebben bij de KNMT aangesloten tandartsen de poster in hun praktijk hangen.