Rekening betalen

Het betalen van de nota van de tandarts kan op verschillende manieren. Tandartspraktijken kunnen hun eigen voorwaarden hanteren.

  • De rekening gaat direct naar de zorgverzekeraar. Als er een eigen bijdrage voor de behandeling geldt of de behandeling valt buiten de vergoeding, dan incasseert de zorgverzekeraar dat bedrag bij jou. De zorgverzekeraar informeert je hier van te voren over.
    Als je de rekening liever eerst zelf ontvangt, geef dit dan aan bij je tandarts.
  • Je ontvangt een rekening die je (deels) contant moet betalen of per machtiging. Je kunt de rekening vervolgens indienen bij je zorgverzekeraar. Als de kosten binnen de polisvoorwaarden vallen, keert de zorgverzekeraar aan jou uit.
  • Je ontvangt een factuur thuis of per e-mail. Je kunt de rekening vervolgens indienen bij de zorgverzekeraar als je recht hebt op vergoeding uit de basisverzekering of de aanvullende verzekering. 

    Veel tandartsen dragen de zorg voor de rekening over aan een externe organisatie die is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties. Als jouw tandarts gebruik maakt van zo'n organisatie, ontvang je de rekening rechtstreeks van hen.

Vergoeding

De zorgverzekeraar vergoedt de nota aan je volgens de polisvoorwaarden van de zorgverzekering (basisverzekering voor kinderen of je aanvullende verzekering of tandartsverzekering). Afhankelijk van het soort verzekering kan er ook verschil in vergoeding zijn op basis van jouw keuze voor een zorgaanbieder (aangewezen door de zorgverzekeraar of niet).

Bron: KNMT