Tandartskosten aftrekken

Als je kosten maakt voor zorg die je krijgt, dan mag je deze soms van de belasting aftrekken. Het gaat hierbij om zogenaamde specifieke zorgkosten. De kosten die je aan de tandarts of mondzorgverlener betaalt vallen hier ook onder.

Voorwaarden

  • Het moet gaan om specifieke zorgkosten die niet tot het basispakket van de basisverzekering behoren
  • Het moet gaan om specifieke zorgkosten die je niet vergoed krijgt uit bijvoorbeeld een aanvullende verzekering, bijzondere bijstand of een andere bron
  • Het totale bedrag dat je aan kosten voor specifieke zorg hebt gemaakt, komt uit boven een drempelbedrag (minimumbedrag)

Hoe krijg je aftrek voor zorgkosten?
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van specifieke zorgkosten voer je deze op bij je jaarlijkse belastingaangifte.


Bron: KNMT