Code B: Verdoving door middel van een roesje

B10 Introductie roesje (lachgassedatie)

Code Omschrijving
Tarief
B10 Introductie roesje (lachgassedatie)
€ 33,25

Prestatie waarin uitleg wordt gegeven over toepassing de van lachgassedatie.
Eenmalig per behandeling in rekening te brengen.  

B11 Toediening roesje (lachgassedatie)

Code Omschrijving
Tarief
B11 Toediening roesje (lachgassedatie)
€ 33,25

Per zitting in rekening te brengen.  

B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

Code Omschrijving
Tarief
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
€ 41,56

Per zitting in rekening te brengen.  

Disclaimer

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.