Code M: Preventieve mondzorg

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten

Code Omschrijving
Tarief
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten
€ 14,91

Het geven van voorlichting en/of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt. Voorbeelden hiervan zijn het kleuren van de plaque, het vastleggen van de plaquescore, het geven van voedingsadviezen, het afnemen van een voedingsanamnese en het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s), alsmede maken, vastleggen en analyseren van QLF-opnamen in combinatie met het bespreken hiervan met de patiënt of diens ouder(s)/verzorger(s). De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke (directe) behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten. Deze prestatie kan in combinatie met C11 worden gedeclareerd, mits de preventieve voorlichting/instructie meer dan vijf minuten in beslag heeft genomen.

M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten

Code Omschrijving
Tarief
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten
€ 14,91

De prestatie omvat het (opnieuw) kleuren van plaque, het (opnieuw) vastleggen van de plaquescore en het bijsturen van de (begeleiders van) de patiënt in eerdere instructies. De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten

Code Omschrijving
Tarief
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten
€ 14,91

Het verwijderen van plaque of tandsteen en het polijsten van tanden, kiezen, implantaten of de prothese. De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit

Code Omschrijving
Tarief
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit
€ 29,92

De prestatie bevat het beslijpen of toegankelijk maken (slicen) van het gaatje in een element (caviteit), het behandelen van het carieuze dentine (tandbeen) met cariësconserverende middelen en/ of het aanbrengen van een beschermlaag, het fluorideren van het melkelement en het vastleggen en monitoren van de cariëslaesie. Deze prestatie is bedoeld als preventieve maatregel, ter voorkoming van verdere voortschrijding van het carieuze proces (gaatje). Deze prestatie is inclusief de communicatie met of voorlichting van de ouders/verzorgers.

Hiertoe worden gerekend Non-Restorative Cavity Treatment (NRCT, zie Richtlijn mondzorg jeugd) en Ultra Conservative Treatment (UCT, hierbij wordt gebruik gemaakt van handinstrumenten om een cariëslaesie te openen).

M32*/** Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek

Code Omschrijving
Tarief
M32*/** Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek
€ 19,95

Deze prestatie bevat het nemen van een eenvoudig plaque- of speekselmonster en het interpreteren van de bacteriologische of enzymatische gegevens.
De prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als de test in de praktijk in aanwezigheid van de patiënt wordt uitgevoerd.

M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicatie

Code Omschrijving
Tarief
M30 M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicatie
€ 6,65

Per element. Behandeling van gevoelige tandhalzen of het preventief toedien van een medicament zoals fluoride- of chloor-hexidineproducten/preparaten. Bedoeld voor het behandelen van maximaal 5 elementen met fluoride of chloor-hexidine. Indien er meer dan 5 elementen met fluoride of chloor-hexidine worden behandeld, is M40 aangewezen. Deze prestatie is niet bedoeld voor het gebruik van cariësdetector, retractiekoord/gel, of bloeding stelpende materialen.

M40 Fluoridebehandeling

Code Omschrijving
Tarief
M40 Fluoridebehandeling
€ 16,62

Per kaak. Inclusief polijsten. Ook bedoeld voor het behandelen van meer dan 5 elementen met fluoride of chloor-hexidine. Indien er minder dan 5 elementen met fluoride of chloorhexidine worden behandeld, is M30 aangewezen.

M61* Mondbeschermer of fluoridekap

Code Omschrijving
Tarief
M61* Mondbeschermer of fluoridekap
€ 29,92

Afdrukken en plaatsing. Inclusief een eventueel benodigde afdruk van de onderkaak t.b.v. occlusiefixatie. Hieronder vallen ook (individueel) aangemeten mondbeschermers ten behoeve van sportactiviteiten. De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. 

M80* Behandeling van witte vlekken, eerste element

Code Omschrijving
Tarief
M80* Behandeling van witte vlekken, eerste element € 57,85

Per element. Behandeling van fluorse of cariogene plekjes met behulp van micro invasieve infiltratievloeistof. Inclusief etsen en afwerking. Materiaalkosten voor de invasieve vloeistof dienen apart in rekening te worden gebracht. 

M81 *Behandeling van witte vlekken, volgend element

Code Omschrijving
Tarief
M81* Behandeling van witte vlekken, volgend element
€ 31,92

Per element. Behandeling van fluorse of cariogene plekjes met behulp van micro invasieve infiltratievloeistof. Inclusief etsen en afwerking.

Disclaimer

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.