Code R: Kronen en bruggen

R08* Eenvlaks composiet inlay

Code Omschrijving
Tarief
R08* Eenvlaks composiet inlay
€ 79,79

Vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde zitting, inclusief etsen. 
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

R09* Tweevlaks composiet inlay

Code Omschrijving
Tarief
R09* Tweevlaks composiet inlay
€ 152,94

Vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde zitting, inclusief etsen.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.    

R10* Drievlaks composiet inlay

Code Omschrijving
Tarief
R10* Drievlaks composiet inlay
€ 199,48

Vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde zitting, inclusief etsen.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.    

R11* Eenvlaksinlay

Code Omschrijving
Tarief
R11* Eenvlaksinlay
€ 119,69

Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief noodvoorziening.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.    

R12* Tweevlaksinlay

Code Omschrijving
Tarief
R12* Tweevlaksinlay
€ 186,18

Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief noodvoorziening.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.    

R13* Drievlaksinlay

Code Omschrijving
Tarief
R13* Drievlaksinlay
€ 265,98

Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief noodvoorziening.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.   

R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

Code Omschrijving
Tarief
R14 Toeslag extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties
€ 33,25

Toeslag voor extra retentie zoals aanvullende hechttechniek of een aangegoten pin bij het plaatsen van indirecte restauraties.
Cementeren van indirect vervaardigde restauratie na toepassing van ten minste drie van de volgende hulpmiddelen: zandstralen met specifieke straalpoeders, silaniseervloeistof, porceleinetsvloeistof, composietcement, het aanbrengen van dentine hechtlak na preparatie. Aangegoten pin zoals bijvoorbeeld pinledge-, pinlay preparatie, per pin.
Deze toeslag kan uitsluitend in rekening worden gebracht bij één van de volgende prestaties: R08 t/m R13, R24, R34, R32, R33, R60, R61, R71, R74, R75, R78 of R79.  

R24* Kroon op natuurlijk element

Code Omschrijving
Tarief
R24* Kroon op natuurlijk element
€ 292,57

Alleen in rekening te brengen na plaatsing van definitieve kroon. Het prepareren voor het plaatsen van een kroon die het element geheel of gedeeltelijk bedekt (respectievelijk een totale omslijping en een omslijping van tenminste drie vlakken) en het plaatsen van de kroon. Tot deze prestatie behoort het beslijpen, het afdrukken en maken van een standaard beetregistratie, het bepalen van de kleur, het passen en plaatsen van zowel de noodvoorziening als de kroon en de benodigde tandvleescorrecties. Deze prestatie dient ook in rekening te worden gebracht indien de kroon als brugpijler wordt gebruikt.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.    

R34* Kroon op implantaat

Code Omschrijving
Tarief
R34* Kroon op implantaat
€ 265,98

Alleen in rekening te brengen na plaatsing van definitieve kroon. Tot deze prestatie behoort het zo nodig beslijpen, het afdrukken en maken van een standaard beetregistratie, het bepalen van de kleur en plaatsen van de kroon en het eventueel vullen van het schroefgat. Deze prestatie dient ook in rekening te worden gebracht indien de kroon als brugpijler wordt gebruikt. Voor het plaatsen van een noodvoorziening geldt R80/R85. Voor het plaatsen van een tijdelijk kroon op een immediaat geplaatst implantaat geldt prestatie J87.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.   

R29* Confectiekroon

Code Omschrijving
Tarief
R29* Confectiekroon
€ 59,84

Bedoeld als definitief geplaatste confectiekroon. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

R31 Opbouw plastisch materiaal

Code Omschrijving
Tarief
R31 Opbouw plastisch materiaal
€ 66,49

Opbouw plastisch materiaal, inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking. Het aanbrengen van vulmateriaal ten behoeve van een kroon vanaf de zitting van prepareren tot het plaatsen. Extra voor parapulpaire stift of stift in wortelkanaal, zie V70, V80 en V85.  

R32* Gegoten opbouw, indirecte methode

Code Omschrijving
Tarief
R32* Gegoten opbouw, indirecte methode
€ 66,49

Inclusief noodvoorziening.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.   

R33* Gegoten opbouw, directe methode

Code Omschrijving
Tarief
R33* Gegoten opbouw, directe methode
€ 132,99

Inclusief noodvoorziening.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.   

R40* Eerste brugtussendeel

Code Omschrijving
Tarief
R40* Eerste brugtussendeel
€ 199,48

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.   

R45* Toeslag bij een conventionele brug voor elke volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

Code Omschrijving
Tarief
R45* Toeslag bij een conventionele brug voor elke volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
€ 99,74

Per brugtussendeel. Toeslag bij prestatie R40 indien sprake is van meer dan één brugtussendeel (dummy) in hetzelfde tussendeel. Ook voor implantaatgedragen bruggen. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.   

  

R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

Code Omschrijving
Tarief
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
€ 166,24

R50* Metalen fixatiekap met afdruk

Code Omschrijving
Tarief
R50* Metalen fixatiekap met afdruk
€ 33,25

Ongeacht het aantal kappen per brug.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.   

R55* Gipsslot met extra afdruk

Code Omschrijving
Tarief
R55* Gipsslot met extra afdruk
€ 33,25

Niet in combinatie met R50.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.    

R60* Plakbrug zonder preparatie

Code Omschrijving
Tarief
R60* Plakbrug zonder preparatie
€ 132,99

Eén dummy met bevestiging aan één of twee elementen. Pontic met of zonder metalen retentierooster, aan pijlerelementen bevestigd door middel van composiet/etstechniek, inclusief etsen.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.   

R61* Plakbrug met preparatie

Code Omschrijving
Tarief
R61* Plakbrug met preparatie
€ 199,48

Eén dummy met bevestiging aan twee elementen. Pontic met of zonder metalen retentierooster, aan pijlerelementen bevestigd door middel van composiet/etstechniek, inclusief etsen.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

R65 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

Code Omschrijving
Tarief
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
€ 46,55

Per brugtussendeel. Toeslag bij prestatie R60 of R61 indien sprake is van meer dan één brugtussendeel (dummy) in hetzelfde tussendeel.

R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiting boven het aantal van twee

Code Omschrijving
Tarief
R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal twee
€ 26,60

Toeslag bij prestatie R60 of R61.

R67* Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

Code Omschrijving
Tarief
R67* Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatopbouw
€ 28,59

Bedoeld als opbouw ten behoeve van kroon- en brugwerk. De kosten van healing abutments zijn niet in rekening te brengen bij deze prestatie.

R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

Code Omschrijving
Tarief
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
€ 73,14

Toeslag in rekening te brengen bovenop kroontarief.  

R71* Vernieuwen porselein schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

Code Omschrijving
Tarief
R71* Vernieuwen porselein schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
€ 73,14

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.   

R74* Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

Code Omschrijving
Tarief
R74* Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
€ 26,60

Per kroon of pijlerelement in rekening te brengen.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

R75* Opnieuw vastzetten plakbrug

Code Omschrijving
Tarief
R75* Opnieuw vastzetten plakbrug
€ 66,49

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. 

R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

Code Omschrijving
Tarief
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
€ 33,25

 

R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

Code Omschrijving
Tarief
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
€ 33,25

 

R78* Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

Code Omschrijving
Tarief
R78* Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
€ 79,79

Voor directe labiale veneering, zie V15. Het schildje ofwel facing wordt indirect vervaardigd (in een tandtechnisch laboratorium).
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

R79* Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

Code Omschrijving
Tarief
R79* Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
€ 132,99

Inclusief noodvoorziening. Het schildje ofwel facing wordt indirect vervaardigd (in een tandtechnisch laboratorium).
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.   

R80* Temporaire, eerste voorziening

Code Omschrijving
Tarief
R80* Temporaire, eerste voorziening
€ 33,25

Deze prestatie kan alleen voorafgaand aan een kroon op een natuurlijk element (R24) worden gedeclareerd mits de termijn tussen de R80 en R24 minimaal 2 maanden is of voorafgaand aan een kroon op implantaten (R34).
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

R85* Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies

Code Omschrijving
Tarief
R85* Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies
€ 13,30

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

R90 Gedeeltelijk voltooid werk

Code Omschrijving
Tarief
R90* Gedeeltelijk voltooid werk
 

Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

R91* Wortelkap met stift

Code Omschrijving
Tarief
R91* Wortelkap met stift
€ 166,24
 

Plaatsen van een kap op de natuurlijke wortels van tanden en kiezen waarover een frame- of overkappingskunstgebit geplaatst wordt. 
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. 

R92 Passen restauratieve proefopstelling in de mond 

Code Omschrijving
Tarief
R92 Passen restauratieve proefopstelling in de mond
€  89,77
 

Het aanbrengen (mock-up) en weer verwijderen van een restauratieve proefopstelling in de mond voor het testen en laten zien van het beoogde eindresultaat. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien deze prestatie op verzoek van de patiënt wordt uitgevoerd. Per kaak in rekening te brengen.  

Disclaimer

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.