Interdisciplinaire tandheelkunde

Als de tandarts bij een patiënt ingewikkelde problemen in de mond tegen komt, kan het zijn dat hij graag andere collega’s daarbij betrekt. Dit kan een specialist zijn zoals een orthodontist, een kaakchirurg of zelfs een psycholoog, maar ook een tandarts die zich speciaal heeft toegelegd op een bepaald gebied van de tandheelkunde; oftewel een gedifferentieerde tandarts. Bij die vakgebieden, ook wel disciplines genoemd, kun je denken aan:

- wortelkanaalbehandelingen (endodontologie);

- tandvleesbehandelingen (parodontologie);

- kindertandheelkunde (pedodontologie);

- implantaatbehandelingen (implantologie);

- kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie).

Van interdisciplinaire tandheelkunde is sprake als er met een team wordt overlegd over diagnose en behandeling van het mondprobleem van een specifieke patiënt. Als bovendien de behandeling wordt uitgevoerd binnen de verantwoordelijkheid van het gehele team, dus in een combinatie van de betrokken disciplines.

Voorbeeld van een interdisciplinaire aanpak

Bij een patiënt bij wie een uitvoerige gebitsreconstructie noodzakelijk is, zijn zo gunstig mogelijke verhoudingen tussen de onderkaak en de bovenkaak van groot belang. De tussenkomst van andere specialisten dan de reconstructieve/restauratieve tandarts is dan soms noodzakelijk. De bijdragen van die specialisten vormen desondanks maar een onderdeel van het geheel maar moeten perfect op elkaar zijn afgestemd. Iedere betrokkene is immers even verantwoordelijk voor het eindresultaat.