Tandarts-gnatholoog

Een tandarts-gnatholoog richt zich op de diagnose en behandeling van pijn en problemen met kauwen. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de gnatholoog betreft kaakklachten (bijvoorbeeld pijnklachten van kaakgewrichten en kauwspieren, kaakgewrichtsgeluiden en een beperkte kaakbeweging) en pijn in het gezicht. Daarnaast is de gnatholoog deskundig in een aantal zogenaamde slaapstoornissen gerelateerd aan het kauwstelsel (tandenknarsen, slaapapneu) en de tandheelkundige gevolgen daarvan (bijv. gebitsslijtage als gevolg van knarsen).

Opleiding tandarts-gnatholoog

Iedere tandarts mag in principe problemen vaststellen en behandelen op het gebied van de gnathologie. Een tandarts-gnatholoog heeft uitgebreidere kennis en vaardigheden. Na de opleiding tot tandarts volgt een driejarige opleiding op dit vakgebied. Daarna mag de titel 'Tandarts-gnatholoog' worden aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT). De erkenning als gnatholoog geldt voor een periode van 5 jaar en verlenging (weer voor 5 jaar) kan steeds door de gnatholoog aangevraagd worden. Kijk op www.nvgpt.nl voor een overzicht van de door de NVGPT erkende gnathologen.

Verwijzing naar de gnatholoog

Je tandarts of huisarts dient zorg te dragen voor een verwijzing naar de tandarts-gnatholoog door middel van een gemotiveerde verwijsbrief. Verwijzingen door andere zorgverleners, zoals (tand)artsen met een specialisatie of differentiatie, zijn ook mogelijk (bijvoorbeeld door een kaakchirurg, tandarts-endodontoloog , neuroloog of fysiotherapeut).

Bron: NVGPT