Burgerservicenummer (BSN) in de tandartspraktijk

Organisaties buiten de overheid mogen je BSN alleen gebruiken als dit in een specifieke wet is bepaald. En alleen voor het specifieke doel dat in de wet staat omschreven. Een zorgverlener (zoals je tandarts) is bijvoorbeeld verplicht je BSN voor een aantal doelen te gebruiken. Dat staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.

Mag een zorgverlener mijn BSN opslaan als ik mij inschrijf als patiënt?

Ja, dat mag. Zorgverleners zijn wettelijk verplicht het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken. Bijvoorbeeld voor het uitwisselen van je gegevens met andere zorgverleners en met zorgverzekeraars. Dat betekent dat bijvoorbeeld je tandarts, huisarts, apotheek en ziekenhuis je BSN vastleggen in hun administratie.

Controle BSN

Voordat zorgverleners je BSN mogen gebruiken in hun administratie, moeten zij controleren of jij degene bent die hoort bij het BSN. De zorgverlener controleert dit aan de hand van je identiteitsbewijs.

Identificatieplicht in de zorg

Ontvang je medische zorg, dan moet je je kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Je zorgverlener mag een aantal gegevens van je identiteitsbewijs overnemen. Een kopie of scan maken mag niet.

Mag mijn zorgverlener mijn BSN op een (herhaal)recept zetten?

Ja, dat mag. Zorgverleners zijn wettelijk verplicht om het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken om persoonsgegevens die zij verwerken bij het verlenen van zorg te koppelen aan de juiste patiënt. Een (herhaal)recept voor je medicijnen valt onder het verlenen van zorg.

Mag mijn apotheek mijn BSN op een medicijndoosje zetten?

Nee, dat mag niet. Zie: Gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in de apotheek op de website van de KNMP (De beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers).

Mag mijn zorgverlener mijn BSN vermelden in schriftelijke oproepen of afspraken?

Nee, dat mag niet. Je zorgverlener mag je burgerservicenummer (BSN) gebruiken om er zeker van te zijn dat het om jou gaat. Bijvoorbeeld als je zorgverlener jouw gegevens uitwisselt met andere zorgverleners.

Maar als je een schriftelijke oproep of afspraak krijgt van je zorgverlener, mag je ervan uitgaan dat die aan jou is gericht. Het is dus niet nodig om hierin je BSN te vermelden.

Mag mijn zorgverlener mijn BSN op de factuur zetten?

Ja, dat mag. Je zorgverlener en je zorgverzekeraar zijn wettelijk verplicht om je burgerservicenummer (BSN) te gebruiken bij het uitwisselen van je gegevens. Het versturen van een factuur door je zorgverlener aan je zorgverzekeraar valt hier ook onder. Op die manier kan zeker gesteld worden dat de factuur voor jouw behandeling is.

Mag het administratiekantoor van mijn zorgverlener mijn BSN gebruiken?

Ja, dat mag. Je zorgverlener en je zorgverzekeraar zijn wettelijk verplicht om jouw burgerservicenummer (BSN) te gebruiken bij het uitwisselen van jouw gegevens. Het versturen van een factuur door jouw zorgverlener aan jouw zorgverzekeraar valt hier ook onder. Door het BSN te gebruiken, weten je zorgverlener en je zorgverzekeraar zeker dat de factuur voor jouw behandeling is.

Zorgverleners maken en innen de rekeningen voor hun patiënten vaak niet zelf, maar laten dit door bijvoorbeeld een administratiekantoor doen. Dat is een bedrijf dat de financiële administratie doet voor kleine ondernemingen of zelfstandigen, zoals zorgverleners.

Heeft je zorgverlener het versturen van facturen aan de zorgverzekeraar uitbesteed aan een administratiekantoor? Dan mag het kantoor voor dat doel je BSN gebruiken.

Let op: het administratiekantoor werkt onder verantwoordelijkheid van jouw zorgverlener. Dit is een andere situatie dan dat je zorgverlener het innen van de rekening helemaal heeft overgedragen aan een zogeheten medical factoringbedrijf.

Een medical factoringbedrijf werkt zelfstandig en mag daarom jouw BSN niet gebruiken. Krijg je een rekening van zo’n bedrijf? Dan mag je BSN daar dus niet op staan.

Kan ik mijn persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen?

Je hebt het recht om een organisatie te vragen bepaalde persoonsgegevens van jouw te verbeteren of te verwijderen. Dat kun je vragen als deze gegevens niet kloppen, niet compleet zijn of niet (meer) ter zake doen.