Burgerservicenummer (BSN) in de tandartspraktijk

Tandartsen zijn sinds juni 2009 verplicht om je burgerservicenummer (BSN) vast te leggen en te gebruiken. Met de komst van het BSN is het einde van allerlei verschillende patiëntenregistratienummers in zicht. Dat heeft voordelen voor je tandarts, maar zeker ook voor jou.

Veilig medische informatie uitwisselen door BSN

Met het BSN kan de tandarts op een veilige en betrouwbare manier informatie uitwisselen met andere betrokken partijen, zoals zorgverzekeraars. Tot voor kort kon het bijvoorbeeld zo zijn dat je tandarts een bepaald patiëntnummer gebruikte, maar je zorgverzekeraar weer een ander nummer. Dat leverde nog wel eens verwarring op bij verschillende partijen.

Minder fouten en snellere service door BSN

De invoering van het BSN betekent voor jou dat er minder kans is op:

  • Fouten (zowel medisch als administratief)
  • Persoonsverwisseling
  • Identiteitsfraude

Ook is declareren voor jou gemakkelijker; de afhandeling bij de verzekeraar verloopt sneller en de kans op fouten is kleiner.

BSN in paspoort

Om te kunnen garanderen dat het juiste BSN aan de juiste persoon wordt gekoppeld moet de identiteit van de patiënt worden vastgesteld. Wie zich inschrijft bij een tandarts, moet daarom een geldig legitimatiebewijs laten zien. Hierop staat je burgerservicenummer genoteerd.

Privacy en BSN

Je BSN bevat geen informatie over jou als persoon: het is slechts een identificatienummer.

Bron: KNMT