Second opinion

Een second opinion is een tweede mening van een onafhankelijke tandarts over een gebitssituatie of een behandelplan waarover een eerste mening (van je eigen tandarts) al bekend is. Een second opinion wordt altijd gedaan voordat de behandeling is begonnen en het gaat niet om een tweede mening over een reeds uitgevoerde behandeling.

Doel second opinion

Een second opinion stelt jou als patiënt beter in staat om je eigen mening en besluit te vormen over je gebitssituatie en het voorgestelde behandelplan. Ook stelt het je eigen tandarts in staat om een mening te vormen en samen met jou een besluit te vormen. Degene die de second opinion uitvoert neemt daarentegen geen beslissing en gaat niet over tot de behandeling.

Verloop second opinion

De second opinion tandarts of orthodontist zal naast het mondonderzoek dat hij bij je uitvoert, gebruik maken van aanvullende beschikbare gegevens. Hierbij valt te denken aan röntgenfoto’s, digitale gebitsscans en gipsmodellen die reeds gemaakt zijn. Deze gegevens kun je eventueel zelf opvragen bij je eigen behandelaar.

Na afloop van het onderzoek zal de second opinion tandarts zijn bevindingen met je bespreken. Op basis daarvan kan hij een advies uitbrengen met betrekking tot een behandelplan.

Rapportage second opinion

De second opinion kan desgevraagd schriftelijk worden vastgelegd. Hiervan ontvang je dan een afschrift. Dit dient voorafgaand aan de second opinion te worden besproken. In geval van een verwijzing door je tandarts, zal deze op de hoogte worden gebracht van de bevindingen van de second opinion. Als je je op eigen initiatief tot de second opinion-gever went, zal deze zijn oordeel bij voorkeur aan jouw eigen tandarts doorgeven. Hiervoor moet je wel uitdrukkelijk (schriftelijk) toestemming verlenen.

Kosten van een second opinion

Voor de kosten van een second opinion wordt gebruik gemaakt van code C011 (Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion). Daarnaast kan nog een aantal noodzakelijke kosten ten behoeve van de diagnostiek worden gedeclareerd, bijvoorbeeld röntgenfoto’s.

Aanvullende informatie second opinion

Als je een second opinion wil, dan kun je voor informatie over de daartoe te volgen procedure bij je tandarts terecht. Deze informatie kun je ook krijgen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP).

Bron: KNMT