Vragen over de rekening

Heb je vragen over het betalen van de rekening, zoals bijvoorbeeld over kopienota's, het treffen van betalingsregelingen, aanmaningen of herinneringen? Dan kun je terecht bij de contactpersoon die op de nota staat. Dit kan je tandarts zijn of een derde partij die de administratie voor jouw tandarts verzorgt. Meestal staat er op de rekening waar je terecht kunt voor meer informatie.

Inhoudelijke vragen over de rekening

Met inhoudelijke vragen over de tandartsrekening kan je ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). De voorlichters van het TIP kunnen je bijvoorbeeld uitleg geven over de opbouw en codes  van de rekening. Ook kunnen zij je vertellen of het in rekening gebrachte bedrag juist is in verhouding tot het vastgestelde tarief.

Bron: KNMT