Colofon

De website allesoverhetgebit.nl is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Met de website allesoverhetgebit.nl bieden de KNMT en de bij de KNMT aangesloten tandartsen en tandarts-specialisten u één bron waar u terecht kunt voor betrouwbare en onafhankelijke informatie over de mondgezondheid.

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld door de redactieraad in samenwerking met wetenschappelijke tandheelkundige verenigingen, tandarts(-specialisten), deskundigen uit het tandheelkundig veld en binnen de KNMT. Aan de inhoud kunt u geen rechten ontlenen. Voor meer informatie of vragen over uw persoonlijke gebitssituatie verwijzen wij u naar uw tandarts of tandarts-specialist.

Initiatiefnemer
Allesoverhetgebit.nl is een initiatief en eigendom van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.

Bij de totstandkoming van nieuwe content en het herschrijven van de content op allesoverhetgebit.nl zijn de redactie en de redactieraad van allesoverhetgebit.nl betrokken.

Samenstelling redactie
De redactie is samengesteld uit communicatie medewerkers van de afdeling Kennis, Communicatie & Kwaliteit onder verantwoordelijkheid van het hoofd van de afdeling Kennis, Communicatie & Kwaliteit, aangevuld met een tandarts die inhoudelijk advies geeft op tandheelkundig gebied.

Samenstelling redactieraad
De redactieraad bestaat tezamen met de voorzitter uit tenminste 5 leden met een tandheelkundige achtergrond en worden benoemd door het KNMT hoofdbestuur. De redactieraad heeft een adviserende rol met betrekking tot de inhoud van allesoverhetgebit.nl en bestaat uit:

dr. P. van der Kuij, voorzitter redactieraad, tandarts bijzondere tandheelkunde
drs. K.H. Phoa, tandarts maxillofaciale prothetiek
mw. M.T.  Seuntjens, mondhygiënist
mw. drs. J. van Zadelhoff, tandarts
M. Wouters, tandtechnicus
mw. drs. M.A. Wijn, kaakchirurg
 
Eindredactie:

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, team Communicatie.

Medewerking:

Onderstaande personen en organisaties danken wij hartelijk voor hun bijdrage aan de totstandkoming van de informatie op allesoverhetgebit.nl:
prof. dr. G.A. van der Weijden, hoogleraar parodontologie
mw. drs. A.G. Akkerman, tandarts
dr. C.P. Bots, tandarts-epidemioloog

mw. dr. M.C.M. van Gemert-Schriks, tandarts pedodontoloog
prof. dr. A. de Jongh, bijzonder hoogleraar Angst- en gedragsstoornissen in de tandheelkundige praktijk
mw. drs. C.M.C. van der Lugt, tandarts
drs. H.H. Stoker, tandarts
drs.
B. Stokvis, tandarts
drs.
B.J. Tuik, tandarts   
drs. D.R. de Vries, tandarts implantoloog

Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
British Dental Association (BDA)
Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)

Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM)
Nederlandse Vereniging van Mondhygienisten (NVM)
Nederlandse Vereniging voor Parodontologie
(NVvP)
Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK)
Nederlandse Vereniging voor Mond, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA)
Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI)
Nederlands Speekselcentrum
Vereniging van Orthodontisten

Ontwerp:
W3S, Rotterdam.

Fotografie:
Frank Muller, Zorg in beeld, Nijmegen.
Met dank aan:
Centrum voor Tandheelkunde Gorinchem en Orthodontie Merwestein