Colofon

De website allesoverhetgebit.nl is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Met de website allesoverhetgebit.nl bieden de KNMT en de bij de KNMT aangesloten tandartsen en tandarts-specialisten jou één bron waar je terecht kunt voor betrouwbare en onafhankelijke informatie over de mondgezondheid.

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld in samenwerking met wetenschappelijke tandheelkundige verenigingen, tandarts(-specialisten), deskundigen uit het tandheelkundig veld en binnen de KNMT. Aan de inhoud kun je geen rechten ontlenen. Voor meer informatie of vragen over jouw persoonlijke gebitssituatie verwijzen wij je naar je tandarts of tandarts-specialist.

Initiatiefnemer
Allesoverhetgebit.nl is een initiatief en eigendom van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.

Eindredactie:

KNMT

Medewerking:

Onderstaande personen en organisaties danken wij hartelijk voor hun bijdrage aan de totstandkoming van de informatie op Allesoverhetgebit.nl:
prof. dr. G.A. van der Weijden, hoogleraar parodontologie
mw. drs. A.G. Akkerman, tandarts
dr. C.P. Bots, tandarts-epidemioloog

drs. C.D.P. Dekker, tandarts
mw. drs. L Elenbaas, tandarts 
mw. dr. M.C.M. van Gemert-Schriks, tandarts-pedodontoloog
prof. dr. A. de Jongh, bijzonder hoogleraar Angst- en gedragsstoornissen in de tandheelkundige praktijk
drs. R.H. Kohsiek, tandarts
mw. drs. C.M.C. van der Lugt, tandarts
drs. H.H. Stoker, tandarts
drs.
B. Stokvis, tandarts
drs.
B.J. Tuik, tandarts   
drs. D.R. de Vries, tandarts-implantoloog

Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
British Dental Association (BDA)
Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)

Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM)
Nederlandse Vereniging van Mondhygienisten (NVM)
Nederlandse Vereniging voor Parodontologie
(NVvP)
Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK)
Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA)
Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI)
Nederlands Speekselcentrum
Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO)

Ontwerp:
W3S, Rotterdam.

Fotografie:
Frank Muller, Zorg in beeld, Nijmegen.
Met dank aan:
Centrum voor Tandheelkunde Gorinchem en Orthodontie Merwestein