Privacybeleid

1. Privacybeleid
Deze privacyverklaring is van toepassing bij een bezoek aan de website www.allesoverhetgebit.nl van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De KNMT hecht grote waarde aan de bescherming van je privacy. Uitgangspunt daarbij zijn de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan stelt. Verantwoordelijk in geval er sprake is van gegevensverwerking op www.allesoverhetgebit.nl is de KNMT, Orteliuslaan 750 te Utrecht.

2. Welke gegevens verzamelen wij?

Op allesoverhetgebit.nl worden gegevens op twee manieren verzameld:

  • Passief: bijvoorbeeld met behulp van Google analytics.

  • Actief: bijvoorbeeld wanneer je het contactformulier invult.

2.1 Passieve gegevensverzameling
Op allesoverhetgebit.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Dit stelt ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten.

2.1.1 Cookies
Sommige delen van de website kunnen Cookies bevatten. Dit zijn kleine stukjes informatie die een website op je computer achterlaat. Allesoverhetgebit.nlgebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Onze cookies geven geen informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Dat wil zeggen dat je deze website anoniem kunt raadplegen.  Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens het bezoek op allesoverhetgebit.nl geen cookies ontvangt. Cookies kunnen via de browser altijd van een computer worden verwijderd.

2.2 Actieve gegevensverzameling
Van personen die het contactformulier invullen verzamelen wij naam, e-mailadres, de vraag of opmerking en, voor zover opgegeven, andere persoonsgegevens.

3. Wat doen wij met je gegevens?

Van alle bezoekers van onze site verzamelen en verwerken wij standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar allesoverhetgebit.nl. Met behulp van deze gegevens proberen wij de website te optimaliseren en verder te ontwikkelen.
Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens en de vraag van personen die het contactformulier invullen. Naast het beantwoorden van je vraag, waarbij we indien nodig contact met je opnemen om meer de duidelijkheid over jouw vraag te verkrijgen, kunnen wij:

  • de gegevens gebruiken om inzicht te krijgen in de vragen die er spelen en hier de content op aanpassen;

  • de vraag voor beantwoording doorsturen naar een betreffende deskundige binnen de KNMT;

  • de vraag samen met ons antwoord op de site plaatsen (hierbij publiceren wij nooit jouw (achter)naam of e-mailadres);

  • in het geval van een wijziging van een KNMT-lid voor de ‘zoek een tandartsfunctie’, de gegevens doorsturen naar onze ledenadministratie.

Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij jouw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze activiteiten te meten.

Naar aanleiding van meldingen kunnen wij informatie verwerken (waaronder persoonsgegevens) over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen.

4. De KNMTdeelt jouw gegevens niet

De KNMT verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet en stelt deze niet ter beschikking aan derden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

5. Wijzigingen

De KNMT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

6. Verwijzingen naar andere websites

Op deze website kun je verwijzingen treffen naar websites die niet tot stand zijn gekomen onder verantwoordelijkheid van de KNMT. De KNMT is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze websites, noch voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze websites.