Mondhygiënist

De mondhygiënist
Een mondhygiënist richt zich op preventie en mondverzorging om zo tandbederf en tandvleesaandoeningen te voorkomen én te bestrijden. Een groot aantal mondhygiënisten is in dienst van een tandarts, maar mondhygiënisten kunnen ook werkzaam zijn in een eigen praktijk (vrijgevestigd). Je kunt rechtstreeks bij de mondhygiënist terecht als je hulp nodig hebt bij je mondverzorging en/of het voorkomen van tandbederf (cariës of gaatjes) en tandvleesaandoeningen. De mondhygiënist kan je dan bijvoorbeeld advies geven over mondhygiënemaatregelen.

Welke handelingen mag de mondhygiënist uitvoeren?

 • In kaart brengen van de conditie van het tandvlees

 • Geven van advies en voorlichting over onder andere het ontstaan van cariës en tandvleesaandoeningen en over voedingsgewoonten

 • Verwijderen van tandsteen, tandplak en aanslag

 • Aanbrengen van fluoride

 • Aanbrengen van sealant

 • Polijsten van vullingen

 • Reinigen van worteloppervlakken onder het tandvlees 

 • Behandelen van nieuwe gaatjes (in opdracht van de tandarts)*

 • Maken van röntgenfoto’s (in opdracht en onder toezicht van de tandarts)*

 • Maken van gebitsafdrukken

 • Geven van een lokale verdoving (in opdracht van de tandarts)*

 * Op 1 juli 2020 gaat het experiment taakherschikking van start. Dan mogen 4-jarig opgeleide mondhygiënisten die zich hebben ingeschreven in het BIG-register deze behandeling zelfstandig uitvoeren, dus zonder opdracht van een tandarts.

Vaak werkt een mondhygiënist in een praktijk en maakt onderdeel uit van het tandheelkundig team. Er zijn ook vrijgevestigde mondhygiënisten. Dit zijn mondhygiënisten met een eigen praktijk. Verder is de mondhygiënist, net als de tandarts, verantwoordelijk voor de opname van alle relevante gegevens in het patiëntendossier. Een mondhygiënist kan ook werkzaam zijn in een praktijk voor bijvoorbeeld parodontologie, implantologie of orthodontie en zich hierdoor differentieren in deze behandelingen.

Opleiding mondhygiënist

Een mondhygiënist heeft de HBO-opleiding Mondzorgkunde of Mondhygiëne afgerond. Het beroep is geregeld in de Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Mondhygiënist is een beschermde titel die alleen gevoerd mag worden door personen met een HBO-diploma Mondzorgkunde of Mondhygiëne. In het DiplomaRegister Mondhygiënisten zie je wie deze titel mogen voeren.

Kwaliteitsregister Mondhygiënisten

Mondhygiënisten kunnen door bijscholing hun kennis en vaardigheden uitbreiden. Het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM) registreert de deskundigheid en vaardigheden van ingeschreven mondhygiënisten. Het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten hanteert strenge eisen als mondhygiënisten zich in het kwaliteitsregister willen inschrijven. Ze moeten in het bezit zijn van de juiste diploma’s en zich inzetten voor een goede, professionele uitoefening van hun beroep. Registratie in dit register is niet verplicht.

Doorverwijzing naar mondhygiënist hoeft niet

De tandarts kan je doorverwijzen, maar je kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken.

Kijk voor meer informatie op www.mondhygienisten.nl.

Bron: KNMT en NVM