Taakverdeling binnen de tandheelkunde

De tandheelkundige zorg wordt uitgevoerd door verschillende zorgverleners. Dit zijn naast de tandarts bijvoorbeeld: mondhygiënisten, orthodontisten, kaakchirurgen en tandprothetici. Een groot deel van de tandartsen werkt samen met andere tandartsen en vaak gebeurt dit binnen één praktijklocatie.
Daarnaast is de aanwezigheid van een tandartsassistent in de praktijk gebruikelijk en in veel praktijken worden tandheelkundige taken aan (preventie)assistenten gedelegeerd.

Taakverdeling

De taakverdeling binnen de tandartspraktijk kan worden ingedeeld in drie categorieën:

1. Uitvoerders van het primaire proces
Het primaire proces omvat de tandheelkundige zorgverlening aan jou als patiënt. Deze bestaat uit tandheelkundige behandelingen enerzijds en preventie en mondhygiëne anderzijds. Zorgverleners in het primaire proces zijn:

2. Ondersteuners van het primaire proces
De ondersteuners van het primaire proces hebben als taak het ondersteunen voor, tijdens en na de behandeling van jou als patiënt. De beroepen die hier onder vallen zijn:

3. Ondersteunende en managementfuncties
Er zijn ook medewerkers binnen de tandartspraktijk die geen tandheelkundige zorg verlenen. Zij richten zich op organisatorische taken.

Gedifferentieerde tandartsen

Een gedifferentieerde tandarts heeft na de universitaire opleiding tandheelkunde extra kennis en vaardigheid opgedaan over een specifiek onderdeel van de tandheelkunde. Een differentiatie is een verdieping. Een voorbeeld van zo’n verdieping is de in behandeling van kinderen gespecialiseerde tandarts-pedodontoloog, ook wel kindertandarts genoemd. Je komt bij een gedifferentieerde tandarts via een doorverwijzing van de 'gewone' tandarts, die algemeen practicus is. Gedifferentieerde tandartsen zijn verbonden aan wetenschappelijke verenigingen. Deze hebben een rol met betrekking tot de inhoud van de opleiding en de kwaliteitsbewaking van het beroep.

In de mondzorg komen de volgende differentiaties van het beroep tandarts voor:

Tandartsspecialisten

Tandartsspecialisten hebben na de reguliere tandheelkundige opleiding een universitaire specialistenopleiding gevolgd.

Ondersteuners tandartsspecialisten
De tandartsspecialisten worden bij hun werkzaamheden ondersteund door:

Tandtechnicus en –protheticus

Indien je bijvoorbeeld een kroon krijgt, laat de tandarts deze in een tandheelkundig laboratorium maken door een tandtechnicus.
Voor grotere hulpmiddelen, zoals een volledige prothese (kunstgebit), kan de tandarts je doorverwijzen naar een tandprotheticus.

Bron: KNMT